ویژه پزشکان

دانلود نرم افزار همراه دکتر

جامعه گسترده همراه دکتر میزبان شماست

پس از ارتباط با تیم پشتیبانی و تکمیل اطلاعات اولیه، نرم افزار ویژه پزشکان را دریافت و نصب کنید. در هر زمان و مکان به معاینه آنلاین بیماران خود بپردازید

ویژگی ها

به کمک نرم افزار همراه دکتر به سادگی و در سریع ترین زمان ممکن به واسطه مکالمه تصویری، به پزشک متصل خواهید شد. علاوه بر این می توانید از سایر امکانات همچون پرسش و پاسخ، مجله سلامت و ... بهره مند شوید

کیف پول

کلیه تراکنش های مالی خود را مشاهده کنید، همچنین فهرست آخرین مبالغ دریافتی به ازای خدمات ارائه شده خود را بررسی کنید. در هر زمان تنها با ثبت درخواست، موجودی کیف پول را به حساب شخصی خود منتقل کنید

آخرین پرسش های کاربران

کلیه تراکنش های مالی خود را مشاهده کنید، همچنین فهرست آخرین مبالغ دریافتی به ازای خدمات ارائه شده خود را بررسی کنید. در هر زمان تنها با ثبت درخواست، موجودی کیف پول را به حساب شخصی خود منتقل کنید

مجله سلامت

کلیه تراکنش های مالی خود را مشاهده کنید، همچنین فهرست آخرین مبالغ دریافتی به ازای خدمات ارائه شده خود را بررسی کنید. در هر زمان تنها با ثبت درخواست، موجودی کیف پول را به حساب شخصی خود منتقل کنید

پرونده سلامت

کلیه تراکنش های مالی خود را مشاهده کنید، همچنین فهرست آخرین مبالغ دریافتی به ازای خدمات ارائه شده خود را بررسی کنید. در هر زمان تنها با ثبت درخواست، موجودی کیف پول را به حساب شخصی خود منتقل کنید

معاینه بر خط بیماران

کلیه تراکنش های مالی خود را مشاهده کنید، همچنین فهرست آخرین مبالغ دریافتی به ازای خدمات ارائه شده خود را بررسی کنید. در هر زمان تنها با ثبت درخواست، موجودی کیف پول را به حساب شخصی خود منتقل کنید

اتصال به سخت افزارهای معاینه

کلیه تراکنش های مالی خود را مشاهده کنید، همچنین فهرست آخرین مبالغ دریافتی به ازای خدمات ارائه شده خود را بررسی کنید. در هر زمان تنها با ثبت درخواست، موجودی کیف پول را به حساب شخصی خود منتقل کنید

پشتیبانی

در صورت بروز مشکل در هنگام نصب نرم افزار ابتدا آموزش نصب را به طور کامل مشاهده کنید، سپس در صورت تداوم مشکل به صفحه پشتیبانی مراجعه نمایید. تیم پشتیبانی همراه دکتر در تمام مراحل نصب و استفاده نرم افزار همراه شما خواهد بود