سرویس پشتیبانی همراه دکتر

در مسیر سلامتی همراه شما هستیم

پیش از ثبت نام یا ارتباط با پشتیبانی :

در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب این راهکارها در اختیار شماست:

مرکز آموزش

مشاهده آموزش های چند رسانه ای

چت آنلاین

ارتباط آنلاین با کارشناس پشتیبانی

ثبت سوال

ثبت پرسش و دریافت پاسخ در سامانه پشتیبانی

در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب این راهکارها در اختیار شماست:

هات لاین همراه دکتر

با لمس این دکمه به صورت تلفنی و مستقیم با کارشناس پشتیبانی گفت و گو کنید