کرونا را شکست میدهیم اگر بیشتر بدانیم

آمار مبتلایان به کرونا در ایران در حال افزایش می باشد و خیلی از ما از ابتلای آن بی خبر هستیم.

آیا شما در ریسک ابتلا به کرونا هستید ؟
با پاسخ به پرسشنامه برگرفته از منابع علمی معتبر جهانی، احتمال وجود کرونا ویروس را در خود چک کنید.

ثبت نام در غربالگری کرونا
اعتبارسنجی اطلاعات ملی، لطفا منتظر باشید