دیابت همین اطراف است

آمار مبتلایان به دیابت در ایران بیش از 9 میلیون نفر می باشد که نیمی از این تعداد از دیابت خود بی خبر هستند.

آیا شما در معرض ابتلا به دیابت هستید؟

ثبت نام در غربالگری دیابت

آیا میدانید که نیمی از افراد مبتلا به دیابت یا در معرض دیابت از وضعیت بیماری خود آگاهی ندارند ؟
با انجام مراحل پرسشنامه غربالگری دیابت میتوانید از احتمال بروز دیابت در آینده مطلع شوید.
لطفا همه موارد ستاره دار را تکمیل نمایید.اعتبارسنجی اطلاعات ملی، لطفا منتظر باشید